logo szkoły
logo
logo

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

16 października 2016


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica obfitował w tym roku w radosne i doniosłe wydarzenia. Były życzenia, bukiety kwiatów, ale podpisano też deklaracje współpracy z partnerami szkoły – spółką PKP PLK oraz Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, a także nagrodzono uczniów uczestniczących w praktykach zawodowych w Niemczech.
Uroczystość rozpoczęła Pani Iwona Kubaszewska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, witając zaproszonych gości, którzy uświetnili ten wyjątkowy dzień swoją obecnością: Pana Zbigniewa Kamińskiego – Starostę Powiatu Ostrowskiego, Panią Urszulę Wołosiewicz – Wicestarostę Powiatu Ostrowskiego, Pana Dariusza Rafalika – Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, Panią Małgorzatę Mazurek – Głównego Specjalistę ds. Oświaty i Kultury w Starostwie Powiatowym, księdza kanonika Henryka Stawiereja, Panią Joannę Osojca – Wideryńską – Starszego Specjalistę ds. narzędzi HR PKP PLK S.A. w Warszawie, Pana Ireneusza Sobienia – zastępcę Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach, Pana Kazimierza Leśniewskiego – Naczelnika Sekcji Eksploatacji w zakładzie PKP PLK w Małkini Górnej, Pana Dariusza Kołodziejskiego – wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Panią Martę Głębocką – Dyrektora Banku Spółdzielczego w Małkini Górnej.
Kolejnym punktem imprezy było uroczyste podpisanie pamiątkowych deklaracji współpracy między szkołą a PKP PLK S.A. oraz Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej już w zeszłym roku nawiązał współpracę Z PKP PLK S.A. w zakresie kształcenia przyszłych kadr dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., objęcia najlepszych uczniów programem stypendialnym oraz wspierania szkoły w zakresie praktycznym i dydaktycznym w miarę posiadanych możliwości. Efektem tej współpracy było otwarcie w bieżącym roku szkolnym nowego kierunku kształcenia – technik transportu kolejowego. Natomiast współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej dotyczy wspierania i nagradzania uczniów, którzy wykażą się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki z przedmiotów obowiązkowo zdawanych na egzaminie maturalnym oraz innymi zdolnościami i zaowocowała przyznaniem nagrody pieniężnej dla najlepszych uczniów szkoły ufundowanej przez bank.
Po podpisaniu pamiątkowych deklaracji głos zabrali zaproszeni goście, którzy przede wszystkim składali najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego święta, a także życzyli uczniom sukcesów, a dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły powodzenia w dziele kształcenia i wychowywania młodzieży.
Podniosłym momentem obchodów Dnia Edukacji Narodowej było uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Młodzież ślubowała wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje uczniowskie, a także swym postępowaniem dbać o honor i godność ucznia Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Dzięki temu tegoroczni pierwszacy zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkoły.
Dzień Edukacji Narodowej to także okazja do nagrodzenia pracowników oświaty. W tym roku nagrody Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej otrzymali nauczyciele szkoły: Agnieszka Bojkiewicz, Agnieszka Gaś, Elżbieta Janowska, Izabela Werner, Katarzyna Wujek, Marek Gałka, Wojciech Hadała, Jan Krzysztof Kaczyński oraz Adam Przesmycki.
Nagrody z rąk Dyrektora Szkoły – Pani Iwony Kubaszewskiej oraz Starosty Ostrowskiego – Pana Zbigniewa Kamińskiego otrzymali również uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, którzy w maju bieżącego roku uczestniczyli w praktykach zawodowych zorganizowanych w Niemczech. Praktyki były realizowane w ramach projektu „Praktyczne umiejętności i języki obce – Twoje klucze do wejścia na rynek pracy”. To projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy wyjazdu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu praktyk Europass – Mobilność oraz upominki w postaci tabletów.
Zwieńczeniem dzisiejszego święta był program artystyczny przygotowany przez młodzież z klasy I technikum transportu kolejowego pod kierunkiem Pana Adama Przesmyckiego oraz szkolny chór, którego opiekunem jest Pan Wojciech Hadała.
Uroczystość zakończyły życzenia połączone z wręczeniem kwiatów i upominków wszystkim gościom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły.