logo szkoły
logo
logo

Klasa policyjna

 

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i uzupełniające : j. angielski, wos, historia i społeczeństwo, geografia, podstawy psychologii, edukacja obronna.

Celem kształcenia uczniów w klasie o profilu policyjnym będzie zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej, oraz podjęcia świadomej decyzji o dalszej nauce na studiach wyższych. W trakcie nauki uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat teoretycznego i praktycznego przygotowania policyjnego.  

 Przygotowując młodzież do pracy w służbach mundurowych, będziemy kształtować następujące cechy osobowości:
– odporność na stres,
– umiejętność pracy w grupie,
– umiejętność podejmowania decyzji,
– dbałość o powierzone mienie,
– bardzo wysoką sprawność fizyczną,
– obowiązkowość,
– odpowiedzialność,
– umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,
– zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,
– umiejętność prowadzenia negocjacji.

     
    Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach o pokrewnym profilu, a w dalszym etapie do pracy w jednostkach samorządowych i państwowych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.