logo szkoły
logo
logo

Konferencja zawodowa w Ostrołęce

26 kwietnia 2019


25 kwietnia uczniowie Technikum uczący się w zawodzie technik transportu kolejowego w Zespole Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej wraz z dyrektorem szkoły Agnieszką Gaś oraz nauczycielami Wiesławem Jarząbkiem i Wojciechem Hadała  uczestniczyli w Konferencji Zawodowej, która odbyła  się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.

Konferencja Zawodowa została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ostrołęce. W konferencji uczestniczyli miedzy innymi nauczyciele, dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, pracodawcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Celem Konferencji było przedstawienie zmian w szkolnictwie branżowym, prezentacja szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, rozwiązania zwiększające wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. W programie również było nagrodzenie pracodawców za współpracę i promocję kształcenia zawodowego

Konferencja zawodowa w Ostrołęce