logo szkoły
logo
logo

Konkurs językowy  ‘’World of Languages”

30 stycznia 2018


W naszej szkole po raz pierwszy odbył się ogólnopolski konkurs z języka angielskiego pt. ,,World of Languages” zorganizowany przez Wydawnictwo Synapsa.

10 stycznia 2018 r.  jedenastu uczniów z klas II i III przystąpiło do rozwiązania 20 testowych pytań obejmujących swym zakresem zagadnienia ze słownictwa, zwrotów oraz gramatyki na poziomie szkoły średniej.

Opiekunami sprawującymi nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu były nauczycieli języka angielskiego: Izabela Dawidowska i Dorota Chruściel. Trzymamy mocno kciuki za wyniki naszych podopiecznych i wierzymy że udział w tego typu konkursach będzie dla nich owocnym doświadczeniem, a pedagogom posłuży jako doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy swoich uczniów.

I.Dawidowska

D.Chruściel

Kurs językowy