logo szkoły
logo
logo

KUCHARZ

Kucharz to kierunek związany ze sporządzaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się  produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia zawodowe w bardzo dobrze wyposażonych  pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Ukończenie Szkoły Branżowej I Stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

Po ukończeniu kształcenia absolwent może podjąć pracę w:

  • barach szybkiej obsługi,
  • pensjonatach, domach wczasowych i hotelowych zakładach gastronomicznych
  • restauracjach,
  • kawiarniach,
  • szpitalach,
  • sanatoriach,
  • internatach,
  • stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.
  • ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.