logo szkoły
logo
logo

Kursy kwalifikacyjne

                                                                    KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

                      Kwalifikacyjne kursy zawodowe powstały w miejsce techników uzupełniających dla dorosłych funkcjonujących w formie zaocznej. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Osoby dorosłe mają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w elastycznym systemie kształcenia ustawicznego ściśle powiązanego ze szkolnictwem zawodowym.

Pojęcie kwalifikacji w zawodzie oznacza wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Plany nauczania w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych obejmują przede wszystkim treści kształcenia zawodowego.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje nie tylko uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności, ale jest też szansą na znalezienie zatrudnienia, lepszą pracę lub wyższe wynagrodzenie.

 

 

                                   Zespół Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej

          organizuje kursy kwalifikacyjne dające następujące tytuły i kwalifikacje:

 

Lp. Zawód/tytuł Kwalifikacje Czas trwania nauki Warunki przystąpienia           do kursu 
i uzyskania tytułu
1. Technik żywienia i usług gastronomicznych TG.7. Sporządzanie potraw i napojów.

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

2,5 roku, tj. 5 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

2. Technik pojazdów samochodowych MG.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

2,5 roku, tj. 5 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

3. Technik informatyk EE.8. Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi  i bazami danych

2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

4. Technik hotelarstwa TG.12. Planowanie i realizowanie usług w recepcji.

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

5. Kucharz TG.7. Sporządzanie potraw i napojów. 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

6. Mechanik pojazdów samochodowych MG.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.