logo szkoły
logo
logo

Małkiński „Staszic” z kolejnym – tym razem międzynarodowym – porozumieniem o współpracy.

3 stycznia 2020


Małkiński „Staszic” z kolejnym – tym razem międzynarodowym – porozumieniem o współpracy.

Systematycznie poszerza się grupa firm i instytucji, z którymi Zespół Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej zawarł porozumienie o współpracy. Do grona organizacji współpracujących ze szkołą dołączyło tureckie technikum Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kształcące w zawodach gastronomiczno-hotelarskich.

W dniu 2 stycznia, w obecności Dyrektora Koordynatora Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu Ostrowskiego pana Mirosława Rosaka, umowę o współpracy podpisali: pani Agnieszka Gaś – dyrektor małkińskiego Zespołu Szkół oraz pan Serkan Tekin Turhan – dyrektor Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w Kemer w Turcji. Porozumienie zakłada rozpoczęcie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego, poszerzanie i wzmacnianie programów edukacyjnych w obu szkołach, przyczynianie się do rozwoju programu wymiany uczniów oraz rozwijanie możliwości kształcenia zawodowego nauczycieli.

Dzięki partnerstwu szkoły będą wspierać innowacyjne programy wymiany edukacyjnej i kulturalnej, które będą dostępne dla uczniów i pracowników obu szkół. Działania szkół siostrzanych będą służyć między innymi wzmocnieniu relacji, zrozumienia i szacunku dla innych kultur, realizacji programów nauczania obejmujących różne obszary tematyczne oraz zapewnieniu programu rozwoju zawodowego nauczycieli, wymianie zasobów dydaktycznych, materiałów szkoleniowych, komunikacji pomiędzy uczniami w obu szkołach.

Zawarta umowa umożliwia organizację krótkoterminowych wizyt nauczycieli i uczniów w celu wymiany pomysłów i doświadczeń związanych z edukacją w ramach możliwości obu szkół oraz udział uczniów w praktykach w lokalnych hotelach i restauracjach.

Oznacza to, że uczniowie i absolwenci technikum żywienia i usług gastronomicznych z małkińskiego „Staszica” będą mogli wyjechać na praktyki i płatne staże zawodowe do Turcji, a tureccy uczniowie zdobędą doświadczenie zawodowe w Polsce. Będzie to możliwe w ramach wdrażanych wspólnie przez szkoły projektów z programu Erasmus+

To ważne porozumienie dla Zespołu Szkół w Małkini Górnej, który od nowego roku szkolnego planuje wznowić kształcenie na kierunku technik hotelarstwa.