logo szkoły
logo
logo

Mazowiecki Kongres Zawodowy w Politechnice Warszawskiej

29 marca 2019


27 marca uczniowie Technikum uczący się w zawodzie technik transportu kolejowego w Zespole Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej wraz z dyrektorem szkoły Agnieszką Gaś oraz nauczycielami Wiesławem Jarząbkiem i Adamem Przesmyckim uczestniczyli w Mazowieckim Kongresie Zawodowym, który odbył się w gmachu Politechniki Warszawskiej.

Mazowiecki Kongres Zawodowy został zorganizowany przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W konferencji uczestniczyli miedzy innymi nauczyciele, dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, pracodawcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Celem Kongresu było przedstawienie zmian w szkolnictwie branżowym, prezentacja szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami, pokazanie możliwości finansowania współpracy pracodawców ze szkołami, popularyzacja szkolnictwa branżowego w województwie.

W czasie kongresu zorganizowane były panele dyskusyjne w tematach:

  • Jakie wyzwania, szanse, i możliwości dla szkolnictwa branżowego województwa mazowieckiego dają projektowane zmiany;
  • Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego;
  • Uczeń w centrum zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy.

Uzupełnieniem prelekcji i dyskusji była prezentacja szkół z Mazowsza kształcących w zawodach. Wśród 17 zaproszonych szkół znalazła się małkińska „kolejówka”. To kolejne wyróżnienie dla Zespołu Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej. Warto przypomnieć, że w kwietniu ubiegłego roku młodzi „kolejarze” z Technikum z Małkini Górnej reprezentowali województwo mazowieckie na ogólnopolskim Kongresie Powiatów „Dobry zawód” we Wrocławiu.