logo szkoły
logo
logo

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to kierunek związany z wykonywaniem wszelkiego rodzaju prac konserwacyjnych, obsługowych i naprawczych samochodów oraz ich zespołów.  Wraz z rozwojem motoryzacji rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców.

Cele kształcenia w zawodzie:

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia zawodowe w bardzo dobrze wyposażonych  pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego. Zgodnie z programem nauczania uczniowie kończą kurs uprawniający do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. B.

Ukończenie Szkoły Branżowej I Stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

Po ukończeniu kształcenia absolwent może podjąć pracę w:

  • zakładach naprawy pojazdów samochodowych,
  • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,
  • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów,
  • zakładach produkujących samochody oraz części zamienne do samochodów,
  • placówkach handlu samochodami.