logo szkoły
logo
logo

Narada Dyrektorów Szkół i Placówek Powiatu Ostrowskiego

5 marca 2020


Dnia 4 marca 2020r. w naszej szkole odbyła się Narada Dyrektorów Szkół i Placówek Powiatu Ostrowskiego. Spotkanie rozpoczęło się przemową przedstawiciela Starosty Powiatu Ostrowskiego, a  także wystąpieniem  Pani Dyrektor Agnieszki Gaś. Na naradzie poruszono m.in. temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021. Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące promocji szkolnictwa zawodowego, wsparcia dla uczniów o skłonnościach depresyjnych, realizacji orzeczeń i opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, a także wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich.

Słodkim akcentem spotkania był poczęstunek, przygotowany przez uczniów technikum gastronomicznego i nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.