logo szkoły
logo
logo

OGŁOSZENIA

 List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Poniżej link do listu

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Poniżej link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której został zamieszczony plik do pobrania z wersją elektroniczną Informatora.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=991178343

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie ERASMUS+ pod tytułem „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich uczących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej i zakłada odbycie

4-tygodniowych praktyk w Turyngii (środkowe Niemcy). Praktykanci zostaną wybrani w drodze rekrutacji. W tym roku szkolnym praktyki odbędą się w od 23 listopada do 22 grudnia 2017 roku.

Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych. Projekt ma także na celu rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych uczniów.

Uczestnicy za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass Mobilność, niemieckojęzyczny certyfikat od Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH oraz potwierdzenia kursów po zakończonych w Polsce przygotowaniach.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego. Lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 

 

 

Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie,

przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa,

realizując zasadę konkurencyjności zaprasza

do składaniaofert na zapytanie ofertowe dotyczące:

 

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównujących/rozwijających kompetencje uczniów

 

 

Szczegółowe informacje o ogłoszeniu (data publikacji: 29.01.2018)

 

 

 

 

 

Zadanie I

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, geografii, fizyki, chemii, biologii w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014- 2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Zadanie II

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć rozwijających z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego oraz koła turystyczno-przyrodniczego w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

Zadanie III

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównujących kompetencje informatyczne uczniów w zakresie obsługi komputera i zajęć wyrównujących kompetencje informatyczne w zakresie umiejętności wyszukiwania informacji i oceny ich przydatności w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

 

Zadanie IV

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem

– Treningu kreatywności, którego celem będzie: rozwinięcie potencjału techniki twórczego myślenia uczniów, nauka generowania oryginalnych pomysłów, podniesienie umiejętności wykorzystywania wyobraźni w pracy umysłowej, Doskonalenie umiejętności stosowania technik i narzędzi rozwiązywania problemów, poprawa trafności podejmowanych decyzji, kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań

-warsztatów wzmacniających postawy przedsiębiorczości uczniów, których celem jest rozwinięcie u uczniów umiejętności aktualizowania swoich mocnych stron, kształtowanie wiary w sukces, rozwijanie postawy pro aktywnej uczniów przez poszukiwanie nowych doświadczeń poprzez obserwowanie innych ludzi oraz eksperymentowanie, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zadaniowych

-zajęcia doskonalące wiedzę i kształtujące postawy przedsiębiorczości, których celem jest rozwijanie postaw zgodnie z celami wskazanymi dla warsztatów opisanych powyżej oraz dostarczenie wiedzy na temat przedsiębiorczości tj. w obszarach tematycznych dotyczących sposobów planowanie wydatków, pozyskiwanie środków na realizację działań, wzrost wiedzy w z ekonomii w dotyczących: funkcji pieniądza, form płatności, bankowości i podatków. W ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

Zadanie V

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem projektu edukacyjnego pod nazwą “Aktywny w małej i dużej ojczyźnie” mającego na celu kształtowanie postaw społecznych wśród uczniów w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

 Pełny tekst OGŁOSZEBNIA

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA

W MAŁKINI GÓRNEJ

Plik w pdf

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela Forma zajęć Odbiorca Termin
1 Barszcz Leszek Koło motoryzacyjne Chętni uczniowie Według potrzeb
2 Bojkiewicz Agnieszka Zajęcia gastronomiczne Chętni uczniowie Według potrzeb
3 Choiński Wojciech Koło misyjne Chętni uczniowie Czwartek 11.30- 12.30
4 Chruściel Dorota Koło z języka angielskiego Chętni uczniowie Według potrzeb
5 Cieślik Jadwiga Zajęcia wyrównawcze z geografii Chętni uczniowie Wtorek 14.00- 15.00
6 Czyrnia Grażyna Przygotowanie do EPK w Z “Wyrównywanie szans” Chętni uczniowie Według potrzeb
7 Dawidowska Izabela Koło z języka angielskiego Chętni uczniowie Według potrzeb
8 Gałka Marek Przygotowanie do EPK w Z kwalifikacja M. 18 Chętni uczniowie Środa 13.10- 14.10
9 Gaś Agnieszka Porady i wsparcie pedagoga szkolnego Osoby zainteresowane Według potrzeb
10 Godlewski Krzysztof Koło liturgiczne Chętni uczniowie Środa 14.00- 15.00
11 Hadała Wojciech Koło muzyczne (chórek szkolny) Chętni uczniowie Czwartek 15.00- 16.00
12 Janowska Elżbieta “Szkolne spotkania z literaturą.” Chętni uczniowie Poniedziałek 14.00- 15.00
13 Jurczak Jacek Obsługa techniczna uroczystości szkolnych Chętni uczniowie Według potrzeb
14 Kaczyński Krzysztof Przygotowanie do EPK w Z Chętni uczniowie Piątek 15.00- 16.00
15 Mystkowska Renata Koło z języka angielskiego Chętni uczniowie Według potrzeb
16 Pawłowska Izabela Koło matematyczne Chętni uczniowie Środa 13.10- 14.10
17 Piechowicz Piotr Przygotowanie do EPK w Z kwalifikacje: M.18, M.42 Chętni uczniowie kl. III IV TS Piątek 14.45- 15.45
18 Poliński Adam Szkolny klub sportowy Chętni uczniowie Według potrzeb
19 Przesmycki Adam Przygotowanie do egzaminu maturalnego Maturzyści Według potrzeb
20 Przywoźna Alena Zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego (przygotowanie do matury) Chętni uczniowie Poniedziałek 14.45- 15.45
21 Pych Mariola Zajęcia dodatkowe z języka polskiego Chętni uczniowie Środa 13.10- 14.10
22 Równa Jadwiga Koło zainteresowań kulinarnych Chętni uczniowie Według potrzeb
23 Sierota Sylwester Szkolny klub sportowy Chętni uczniowie Czwartek 14.00- 15.00
24 Suchcicka Halina Koło dekoratorskie Chętni uczniowie Wtorek 14.45-15.45
25 Werner Izabela Koło matematyczne Chętni uczniowie Piątek 14.45- 15.30
26 Waracka- Zyśk Anna Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego Chętni uczniowie Piątek 13.10- 14.10
27 Wujek Katarzyna Koło dekoratorskie Chętni uczniowie Wtorek 14.45-15.45
28 Zaręba Mieczysław Zajęcia dodatkowe na SKP Chętni uczniowie Środa 14.50- 15.50
29 Gołębiewska Iwona Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego Chętni uczniowie Środa 14.50- 15.50
30 Narowska Beata Zajęcia z języka niemieckiego Chętni uczniowie Czwartek 13.10- 13.55
31 Łupiński Piotr Przygotowanie do egzaminu na stanowisko automatyka Chętni uczniowie Według potrzeb
32 Jarząbek Wiesław Przygotowanie do egzaminu na stanowisko toromistrza Chętni uczniowie

Według potrzeb

 

 

Od 2 Stycznia zmiana dzwonków lekcyjnych:
  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.50 – 9.35
  3. 9.40 – 10.25
  4. 10.30 – 11.15
  5. 11.30 – 12.15
  6. 12.20 – 13.05
  7. 13.10 – 13.55
  8. 14.00 – 14.45

 

0271

Visit Today : 2
This Month : 66