logo szkoły
logo
logo

Podsumowanie zakończenia roku klas maturalnych 2019/2020

4 maja 2020


Najwyższą średnią wśród absolwentów naszej szkoły uzyskała Żaneta Stańska z klasy IV TG, która w ciągu czterech lat nauki osiągnęła średnią ocen 5,57.

Nagrodę Zarządu Powiatu Ostrowskiego dla najlepszego absolwenta szkoły zamieszkującego na terenie powiatu otrzymała Edyta Walendziuk – uczennica technikum żywienia i usług gastronomicznych, która w ciągu czterech lat nauki osiągnęła średnią ocen 5,32.  Absolwent Kamil Kruszewski z klasy IV TS, za bardzo dobre wyniki w nauce, a także sumienność i rzetelność, otrzymał nagrodę pieniężną od pana Mieczysława Zaręby, przedsiębiorcy współpracującego z naszą szkołą.

Przy okazji wręczania świadectw ukończenia technikum wręczone również zostały certyfikaty Europass – Mobilność pierwszej grupie uczestników projektu “Zagraniczne kształcenie, nowoczesna kolej, języki obce – szansą do wejścia na rynek pracy”, którzy odbyli swoje staże w Wielkiej Brytanii w maju ubiegłego roku. Certyfikat ten jest potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej przez uczniów i jest uznawany we wszystkich państwach UE.

Podsumowanie zakończenia roku klas maturalnych 2019/2020