logo szkoły
logo
logo

POWIATOWY KONKURS POEZJI I PROZY ANGIELSKIEJ

19 kwietnia 2017


W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Angielskiej pod patronatem Starosty Ostrowskiego, Pana Zbigniewa Kamińskiego.  Tradycyjnie, konkurs odbywał się w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej.

Celem tego konkursu, z wieloletnią już zresztą  tradycją było odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół, doskonalenie umiejętności pięknego operowania słowem oraz warsztatowych umiejętności recytatorskich, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, promowanie młodych talentów oraz artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej reprezentowała uczennica I klasy Technikum Gastronomicznego Edyta Walendziuk.  Do konkursu przygotowana została przez Panią Renatę Mystkowską. Prezentowała fragment prozy „Alice Adventures in Wonderland” autorstwa Lewis Carroll.  Uczestnicy kategorii szkół ponadgimnazjalnych prezentowali niesłychanie wysoki poziom. Każdy z nich potraktował poważnie wyzwanie, jakie zostało przed nim postawione.

Pan Grzegorz Jasionowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, pogratulował opiekunom  uczniów sukcesu, doceniając jednocześnie odwagę, wkład pracy i zainteresowania lingwistyczne uczestników. Zaprosił również do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

KONKURS PROZY ANGIELSKIEJ