logo szkoły
logo
logo

Spotkanie poetyckie z Ireną Duchowską

4 kwietnia 2019


Irena Duchowska, wilnianka, założycielka Polskiego Zespołu Pieśni na Żmudzi “Issa”, prezes Związku Polaków na Laudzie, organizatorka Dni Kultury Polskiej na Litwie, spotkała się 4 kwietnia 2019 r. z uczniami i nauczycielami naszej szkoły.

Autorka zaprezentowała tomik poetycki, zatytułowany „Sentymenty”. Poetka jest autorką sześciu zbiorów poezji: Znad Issy, Głos z Laudy, Mój Testament, Miraże, Sentymenty oraz We mgle. Za swoją działalność i miłość do Polski została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi RP.
Spotkanie było znakomitą okazją do posłuchania wierszy, ale także ciekawej rozmowy o losie Polaków na Kresach, o trudnym trwaniu przy polskości, o relacjach polsko-litewskich. Pani Irena Duchowska wspominała dom rodzinny, lata szkolne, bolesną sowietyzację i ateizację, osobisty opór przed utratą cennej tożsamości. Dla naszej młodzieży była to wspaniała lekcja patriotyzmu.

Spotkanie z Ireną Duchowską