logo szkoły
logo
logo

SPOTKANIE ZE WSPÓŁORGANIZATORAMI PRAKTYK

22 listopada 2017


SPOTKANIE ZE WSPÓŁORGANIZATORAMI PRAKTYK

      Dnia 14 listopada 2017 r.  w naszej szkole odbyło się spotkanie uczestników projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”, który współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+, ze współorganizatorami praktyk z Niemiec – panią Katarzyną Suchocką oraz panem Manfredem Mullerem.

      Goście przedstawili młodzieży miejsca odbywania praktyk. Omówiono szczegółową instrukcję dla praktykanta oraz listę rzeczy niezbędnych na praktyce. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem praktyk oraz kartą pracy.  Szczególną uwagę zwrócono na różnice kulturowe między naszymi narodami.
W ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery” nasi uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Turyngii (środkowe Niemcy)w dniach 24.11 – 21.12 2017 r. Praktykanci będą uczyć się zawodu w małych i średnich przedsiębiorstwach – przepracują 20 dni roboczych w kuchniach, restauracjach lub przy obsłudze baru.
Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i nabycie przez uczestników kompetencji zawodowych, oraz językowych, które w przyszłości pozwolą młodzieży ubiegać się o atrakcyjne stanowiska pracy w Polsce i w pozostałych krajach UE. Celem projektu jest również wzrost kreatywności, samodzielności, otwartości na świat i zdobycie nowych doświadczeń. Uczniowie za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass Mobilność.