logo szkoły
logo
logo

Stypendia Marszałka województwa mazowieckiego

9 października 2018


Uczniowie małkińskiego „Staszica” stypendystami projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

        8 października 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej uczących się na kierunkach: technik transportu kolejowego oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odebrali stypendia Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. Dyplomy za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz uzyskanie największej liczby punktów z subregionu ostrołęckiego w procesie rekrutacji do projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” wręczali: wicemarszałek województwa mazowieckiego Pani Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Pani Elżbieta Lanc oraz radny sejmiku mazowieckiego Pan Mirosław Augustyniak. Warto nadmienić, że w roku szkolnym 2018/2019 stypendia otrzymało łącznie 12 uczniów technikum ze „Staszica”. To już czwarta edycja programu stypendialnego kierowanego do uczniów szkół technicznych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W tym roku szkolnym stypendia przyznano 482 uczniom techników i szkół zawodowych na Mazowszu, w kwocie blisko 5000 złotych na osobę. Teraz przed stypendystami wytężona praca nad realizacją planu rozwoju zawodowego. Gratulujemy i życzymy powodzenia!