logo szkoły
logo
logo

Światowy dzień bez tytoniu

6 czerwca 2019


31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Tegoroczne hasło kampanii ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) brzmi “tytoń a zdrowe płuca”. Hasło ma na celu zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca – od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.

W tym dniu prowadzone są liczne ogólnopolskie akcje informacyjne, które koncentrują się na problemach zdrowotnych związanych z paleniem tytoniu, a także zachęcaniu jak największej liczby palaczy do zerwania z nałogiem. Również w  naszej szkole pielęgniarka szkolna P. Agnieszka Waś przeprowadziła pogadanki na temat szkodliwości palenia tytoniu . Młodzież zapoznała się z zagrożeniami, jakie przemysł tytoniowy stwarza dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zdrowia i  dobrego samopoczucia obywateli.

Dzień bez tytoniu