logo szkoły
logo
logo

Technik Hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA

 Symbol cyfrowy zawodu: 422402

Kwalifikacje:

  1. HGT.03 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe (egzamin zdawany na koniec klasy III)
  2. HGT.06 – Realizacja usług w recepcji (egzamin zdawany po I półroczu klasy V)

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język angielski

Przed pandemią koronawirusa obserwowano stały wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE. Jeśli chcesz mieć możliwość zatrudnienia zarówno w Polsce jak i w krajach, które co roku przyciągają mnóstwo turystów wybrałeś właściwy kierunek.

Pamiętaj! Pandemia wkrótce się skończy, a ludzie spragnieni wyjazdów ponownie zaczną korzystać z usług turystycznych i obiektów hotelowych!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Partnerami szkoły są: Restauracja Tandem w Ostrowi Mazowieckiej, Hotel Natura Mazur Resort & Conference w Warchałach  oraz szkoła Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w Kemer w Turcji.

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia zawodowe w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i u Partnerów szkoły oraz praktyki zawodowe
w wymiarze 280 godzin (w klasie III i IV).

Po ukończeniu kształcenia absolwent może podjąć pracę w:

  • hotelach,
  • sanatoriach, uzdrowiskach,
  • pensjonatach,
  • ośrodkach wypoczynkowych,
  • zajazdach,
  • schroniskach,
  • firmach cateringowych,

prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

HOTELARSTWO