logo szkoły
logo
logo

TECHNIK HOTELARSTWA

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE. Jeśli chcesz mieć możliwość zatrudnienia zarówno w Polsce jak i w krajach, które co roku przyciągają mnóstwo turystów wybrałeś właściwy kierunek.
Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia zawodowe w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach hotelarskich Centrum Kształcenia Praktycznego oraz dwumiesięczną praktykę zawodową w w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

Praktyki zawodowe organizowane są w renomowanych obiektach hotelowych w Niemczech na terenie Turyngii.

Po ukończeniu kształcenia absolwent może podjąć pracę w:

  • hotelach,
  • sanatoriach, uzdrowiskach,
  • pensjonatach,
  • ośrodkach wypoczynkowych,
  • zajazdach,
  • schroniskach,
  • firmach cateringowych,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.