logo szkoły
logo
logo

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych.

    W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego oraz miesięczną praktykę zawodową w w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Zgodnie z programem nauczania uczniowie kończą kurs uprawniający do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. B.

    
Po ukończeniu kształcenia absolwent może podjąć pracę w:

· stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
· zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych,
· stacjach kontroli pojazdów,
· przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
· instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
· instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,
· przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.