logo szkoły
logo
logo

Technik transportu kolejowego na liście najbardziej pożądanych zawodów w Polsce!

8 lutego 2021


Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej kształci w zawodach szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Technik transportu kolejowego znalazł się na liście najbardziej pożądanych zawodów w Polsce według prognozy Ministerstwa Edukacji i Nauki na 2021 rok.

Każdego roku, do 1 lutego, MEiN ogłasza prognozę w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy, obwieszczenie zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach. Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach.

Celem prognozy jest wskazanie w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Dzięki opublikowanej prognozie, szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Co istotne, decyzje podejmowane w tym zakresie, uwzględnią zróżnicowany sposób finansowania tych zawodów. W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego, samorządy na 2022 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2021.

Na liście znajduje się również zawód – opiekun medyczny, dla którego jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie mazowieckim. Kształcenie w tym zawodzie, we współpracy ze szpitalem w Ostrowi Mazowieckiej, szkoła planuje uruchomić od nowego roku szkolnego.