logo szkoły
logo
logo

Wycieczka do Warszawy klasy 2TK

28 lutego 2019


W dniu 20.02.2019 uczniowie klasy drugiej technikum transportu kolejowego z naszej szkoły udali się do Warszawy. PLK uruchomiła przy ul. Białostockiej 5 symulator urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności – pierwszy tego typu sprzęt w Polsce. W symulacji wielostanowiskowej każdy z uczniów mógł obsługiwać inną stację, ale w ich obszarze poruszały się te same pociągi. Uczniowie musieli współpracować ze sobą, tak jak w rzeczywistości.

Mogli sprawdzić jak reagują na sytuacje, z którymi w przyszłości mogą spotkać się w codziennej pracy np. utrata kontroli sterowania rozjazdu, rozerwanie składu, chwilowa zajętość odcinka, nadanie sygnału „Alarm”. Mieli także okazję sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji ruchowej, co z pewnością będzie pomocne w zaliczeniu egzaminu zawodowego oraz w przyszłej pracy.

 Nadzór nad uczniami pełnili instruktorzy, którzy cierpliwie tłumaczyli zasady obsługi symulatorów, sposobów prowadzenia ruchu i postępowania w przypadku wystąpienia usterek. Bardzo dziękujemy Pani Bożenie Dobczyńskiej IZ Warszawa, Panu Andrzejowi Krawczyńskiemu  IZ Sosnowiec oraz panu Januszowi Czarnockiemu za poświęcony czas naszym uczniom i liczymy na dalszą współpracę. Opiekunowie grup: Cezary Jadczak i Anna Markowicz.

Wycieczka 2TK