logo szkoły
logo
logo

Wywiadówki

 

 

 

 

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami – zapoznanie z dokumentami szkoły; 20.09.2017 r. ( środa)  godz. 1700
Wywiadówka śródokresowa  w  pierwszym  semestrze

Spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas III i IV technikum w celu zapoznania z procedurami organizowania i przeprowadzania matury 2018. i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2018.

 
Wywiadówka  po  pierwszym  semestrze  30.01.2018 (wtorek) godz. 1700
Wywiadówka śródokresowa w  drugim  semestrze
 Zebrania Zarządu Rady Rodziców