logo szkoły
logo
logo

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

5 grudnia 2017


 

            Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXVI edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Głównym organizatorem olimpiady jest Polski Czerwony Krzyż. Etap szkolny konkursu został przeprowadzony w dniu 15 listopada 2017. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań. Test sprawdzał wiedzę i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia. Po sprawdzeniu testów okazało się, że trzech uczestników zdobyło tę samą ilość punktów. Po dogrywce  zwycięzcą  szkolnego etapu olimpiady został Krzysztof Jaszczyński z klasy III TG.

            Celem akcji było wykształcenie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie oraz inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

            W ramach Olimpiady Krzysztof zorganizował w naszej szkole wydarzenie sportowe aktywizujące do ruchu uczniów. Dzięki wysiłkowi fizycznemu organizm posiada zdolność do radzenia sobie z wirusami, gorączką i infekcjami. Ćwiczenia poprawiają sylwetkę, sprawność oraz wydajność umysłową. Zorganizowane zostały zajęcia fitness, które poprowadziła profesjonalna instruktorka sportu, trener personalny z „Speedxs” – pani Sylwia Antoniak. Trenerka zaprezentowała zajęcia z treningu funkcjonalnego. Młodzież z wielkim zaangażowaniem wykonywała poszczególne ćwiczenia.
Bardzo dziękujemy pani Sylwii Antoniak za poświęcony czas i chęć podzielenia się swoimi umiejętnościami.  Mamy nadzieję, że takie zajęcia zagoszczą na stałe w naszej szkole.

Opiekunami etapu szkolnego olimpiady była Pani Agnieszka Gaś i Pani Katarzyna Wujek.