logo szkoły
logo
logo

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 – galeria

23 czerwca 2018


Tegoroczne uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej miało miejsce 22 czerwca o nietypowej godz. 1100. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście:

– Ks. Kanonik Marek Jan Wróblewski – proboszcz Parafii pod wezwaniem Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej

– Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Powiatu Ostrowskiego

– Pani Urszula Wołosiewicz – Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego

– Pan Tadeusz Staniaszek – Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Jednostek Oświatowych

– Pani Grażyna Ratyńska – Główna Księgowa Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Jednostek Oświatowych

– Pani Małgorzata Mazurek – Główny Specjalista ds. Oświaty i Kultury Powiatu Ostrowskiego

– Pani Jolanta Buczek – Specjalista Działu Kontroli i Instruktażu PKP Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach

– Pani Aldona Godlewska – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Małkini Górnej

– Pani Renata Rosińska – Przewodnicząca Rady Rodziców

          W trakcie części oficjalnej Pani Dyrektor Iwona Kubaszewska dokonała podsumowania minionego roku szkolnego, przedstawiła kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Banku Spółdzielczego oraz PKP PLK S.A.. Wręczyła także nagrody i świadectwa ukończenia klasy 27 uczniom, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ze wszystkich przedmiotów powyżej 4,75. Nagrody otrzymali także zwycięzcy kilku konkursów tematycznych. Uczniowie odbywający praktyki w Niemczech w ramach programu ERASMUS+ otrzymali certyfikaty od niemieckiego partnera, certyfikaty z ukończonych w szkole zajęć przygotowawczych przed wyjazdem na praktyki oraz dokumenty EUROPASS- MOBILNOŚĆ, dające możliwość podjęcia pracy w Europie i zwiększające szanse na rynku pracy. Młodzież otrzymała również upominki – tablety i powerbanki., które wręczył im Starosta Powiatu Ostrowskiego – Pan Zbigniew Kamiński.

          Po przemówieniach zaproszonych gości przyszła kolej na część artystyczną, która w dużej części została poświęcona odchodzącej na zasłużoną emeryturę Pani Dyrektor Iwonie Kubaszewskiej.

          Na koniec młodzież udała się ze swoimi wychowawcami do klas lekcyjnych, gdzie na ostatniej lekcji wychowawczej rozdane zostały świadectwa.