MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanikiem samochodowym nazywamy specjalistę zajmującego się diagnozowaniem, serwisowaniem oraz naprawą aut.

Mechanicy oprócz samochodów osobowych mogą też naprawiać autobusy, jednoślady, ciągniki, maszyny rolnicze i inne pojazdy.

Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Użytkowania pojazdów samochodowych.

 • Diagnozowania pojazdów samochodowych.

 • Naprawiania pojazdów samochodowych.

 • Kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • Stacjach obsługi pojazdów samochodowych.

 • Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych.

 • Salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi.

 • Przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

 • Przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

 • Firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji:

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

Szkoła dysponuje własnym pojazdem do nauki jazdy.

Dokumenty do pobrania

Zasady rekrutacji
Podanie do szkoły
 • W razie pytań skontaktuj się z nami:

 • 29 644 86 25

 • zsmalkinia@op.pl

Liczba odwiedzin ogółem: 255Liczba odwiedzin dzisiaj: 5