Cele kształcenia w zawodzie:
symbol cyfrowy zawodu: 351203

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

b) administrowania systemami operacyjnymi,

c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,

d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

c) programowania aplikacji internetowych,

d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności bezpieczeństwo sieci komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:
1) konfigurowania zapór systemowych;
2) konfigurowania funkcji serwerów pośredniczących;
3) zabezpieczania komunikacji między zdalnymi sieciami;
4) przeciwdziałania cyberprzemocy.
Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności bezpieczeństwo systemów komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania zabezpieczenia systemów komputerowych i oprogramowania;
2) wykonywania kopii na nośnikach przenośnych i zabezpieczania kopii tymczasowych.
Budowa i konfiguracja sieci komputerowych
Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności budowa i konfiguracja sieci komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:
1) montowania okablowania światłowodowego w sieci komputerowej;
2) zabezpieczania sieci komputerowej przed nieautoryzowanymi użytkownikami i atakami sieciowymi;
3) konfigurowania urządzeń internetu rzeczy.
Eksploatacja baz danych
Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności eksploatacja baz danych uczeń powinien być przygotowany do:
1) tworzenia, odtwarzania i aktualizacji baz danych z kopii baz danych;
2) posługiwania się hurtowniami danych.
Serwis urządzeń techniki komputerowej
Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności serwis urządzeń techniki komputerowej uczeń powinien być przygotowany do:
1) diagnozowania uszkodzeń w urządzeniach techniki komputerowej;
2) wykonywania napraw komputerów osobistych, laptopów, tabletów, smartfonów lub telefonów komórkowych;
3) odzyskiwania danych z nośników.
Tworzenie i testowanie aplikacji
Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności tworzenie i testowanie aplikacji uczeń powinien być przygotowany do:
1) wdrażania projektów programistycznych;
2) testowania aplikacji;
3) przygotowania dokumentacji z wykonanych testów aplikacji.