Uczniowie naszej szkoły mogą już doskonalić swoje umiejętności strzeleckie w wirtualnej strzelnicy, która mieści się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego. Jej powstanie możliwe było dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu „Strzelnica w powiecie 2023”.

Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny system szkolno-treningowy w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, a także ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu oraz identyfikacji celów. Umożliwia prowadzenie zajęć jednocześnie dla czterech strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej (laserowych symulatorów broni).

Ze strzelnicy, znajdującej się w specjalnie wyremontowanej i zaadaptowanej na ten cel sali lekcyjnej nr 7 w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego, będą mogli korzystać również uczniowie innych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu ostrowskiego oraz organizacje samorządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa. Korzystanie ze strzelnicy jest możliwe tylko i wyłącznie w obecności i pod opieką nauczycieli, którzy zostali specjalnie przeszkoleni w zakresie jej obsługi przez dostawcę sprzętu.

Koszt całego zadania zrealizowanego na podstawie umowy z dnia 08.08.2023 roku zawartej przez Skarb Państwa – Ministra Obrony Narodowej i Powiat Ostrowski pod nazwą „Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej” wyniósł 146 231,00 zł, z czego ze środków Państwowego Funduszu Celowego Ministerstwa Obrony Narodowej wydatkowano 116 984,80 zł.