logo szkoły
logo
logo

Egzamin maturalny

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

  1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎
  2. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

  1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
  2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

  1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

WAŻNE DOKUMENTY