logo szkoły
logo
logo

Egzamin maturalny

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 2. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

  1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  1. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  1. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 1. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

WAŻNE DOKUMENTY