PODANIA DO SZKOŁY

Podanie do technikum/branżowej szkoły I stopnia
Podanie do szkoły dla dorosłych w systemie zaocznym
Podanie do szkoły policealnej

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji uczniów do klas I szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica

TECHNIKA

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022
Egzamin maturalny 2022
Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2021/2022

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Plan lekcji słuchaczy

WAŻNE DOKUMENTY

Statut Technikum
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Program wychowawczo – profilaktyczny 2021/2022
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2021/2022
Kalendarz szkolny 2021/2022
Polityka prywatności
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2018 – 2023