Zespół Szkół im. St. Staszica W Małkini Górnej

Historia Powstania Szkoły

Miejscowość Małkinia – duży węzeł PKP – do 1959 roku nie posiadała szkoły ponadpodstawowej. W październiku 1959 roku Pan Tadeusz Gosiewski – kierownik Szkoły Podstawowej w Małkini z Panem Marianem Kordykiewiczem oraz Panią Reginą Bujalską zorganizowali Szkołę Przysposobienia Zawodowego z kierunkami kształcenia: obróbka ręczna i gospodarstwo domowe.

Siedzibą nowo powołanej Szkoły był budynek Szkoły Podstawowej przy ulicy Ostrowskiej w Małkini. W pierwszym roku SPZ-u przedmioty ogólnokształcące prowadzą nauczyciele Szkoły Podstawowej: Aurelia Cichosz, Janina Samochwał, Sabina Bednarczyk i Tadeusz Gosiewski a przedmioty zawodowe nauczają Regina Bujalska i Marian Kordykiewicz. Całością kierował Pan Tadeusz Gosiewski. Od września 1960r. Szkoła Podstawowa nie może zapewnić właściwych warunków nauki klasom męskim. Zachodzi więc konieczność organizacji bazy dydaktycznej I i II klasy obróbki ręcznej w baraku po starej Szkole Podstawowej przy ul.Nurskiej 27 w Małkini.

Przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w SPZ-cie w klasach męskich nauczają wówczas: inż. Mieczysław Gołębiowski i Leon Agłuszewicz. Młodzież uczy się na zniszczonym sprzęcie szkolnym za pomocą zużytych środków i narzędzi przekazywanych z różnych szkół i zakładów pracy. Trudności te nie przekreśliły optymizmu i nadziei uczniów, rodziców i nauczycieli w szkoleniu zawodowym. Trwają intensywne działania Komitetu Rodzicielskiego i nauczycieli w celu powstania zasadniczej szkoły zawodowej. Starania te uwieńczone są sukcesem.    W kwietniu 1961r. po wizytacji pracowników Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, którzy dokonali pozytywnej oceny pracy szkoły, stworzyła się możliwość powołania zasadniczej szkoły zawodowej.

Kierunki kształcenia