Albert Poliński

Budowniczy i pierwszy dyrektor szkoły w latach 1961-1972

Tadeusz Piwoński

Dyrektor w latach 1972-1973

Bogdan Sokolik

Dyrektor w latach 1973-1977

Jan Pietrzak

Dyrektor w latach 1977-1989

Włodzimierz Wileński

Dyrektor w latach 1989-2000

Waldemar Bartosik

Dyrektor w latach 2000-2012

Iwona Kubaszewska

Dyrektor w latach 2012-2018

Agnieszka Gaś

Dyrektor od 2018 roku

KADRA KIEROWNICZA SZKOŁY W LATACH 1961 – 2022.

 

Dyrektor Zastępcy dyrektora Kierownik warsztatów szkolnych Zastępcy kierownika warsztatów szkolnych Kierownik internatu Zastępca kierownika internatu
Albert Poliński

1961-1972

Jerzy Wdowiak

1970-1972

Marian Wieczorek

1971-1972

Mieczysław Gołębiewski

1961-1962

Jerzy Wdowiak

1968

Marian Kordykiewicz

1962-1963

Lech Wujek

1968-1972

Zygmunt Rudziński

1963-1967

Stanisław Wołczyński

1967-1972

Marian Kordykiewicz

1967-1972

Tadeusz Piwoński

1972-1973

Zdzisław Nowacki

1972-1973

Marian Wieczorek

1972 – 1973

Stanisław Wołczyński

1972-1973

Marian Kordykiewicz

1972-1973

Bolesław Werner

1972-1973

Bogdan Sokolik

1973-1977

Zdzisław Nowacki

1973-1974

Marian Wieczorek

1973 – 1974

Włodzimierz Wileński

1974-1977

Jan Pietrzak

1974-1977

Stanisław Wołczyński

1973-1977

Marian Kordykiewicz

1973-1977

Piotr Denert

1973-1974

Wiesława Frączek

1974-1977

Jan Pietrzak

1977-1989

Włodzimierz Wileński

1977-1989

Zofia Dłuska

1977-1978

Marian Kordykiewicz

1978-1989

Stanisław Wołczyński

1977-1989

Henryk Kukla

1977-1983

Zygmunt Zawistowski

1977-1983

Elżbieta Chmielewska

1977-1984

Ignacy Janowski

1983-1989

Marian Frydrych

1984-1989

Marian Koch

1984-1986

Bolesław Werner

1987-1989

Barbara Kuczyńska

1987-1989

Włodzimierz Wileński

1989-2000

Waldemar Bartosik

1989-2000

Marian Kordykiewicz

1989-1990

Elżbieta Chmielewska

1990-1996

Iwona Kubaszewska

1996-1999

Stanisław Wołczyński

1989-1999

Ignacy Janowski

1989-1999

Marian Frydrych

1989-1999

Bolesław Werner

1989-1999

Barbara Kuczyńska

1989-1991

Waldemar Bartosik

2000-2012

Iwona Kubaszewska

1999-2012

Stanisław Wołczyński

1999-2003

Marek Gałka

1999-2003

Wojciech Frydrych

1999-2004

Bolesław Werner

1999-2001

Marek Gałka

2003-2004

Wojciech Frydrych

2004-2006

Elżbieta Maleńka

2004-2006

Elżbieta Maleńka

2006-2007

Marek Gałka

2006-2007

Iwona Kubaszewska

2012-2018

Agnieszka Gaś

2012-2016

Agnieszka Gaś

Od 2018

Adam Michał Przesmycki

Od 2019