Dyrektor szkoły w latach 1977-1989

 • Szkoła odnosi dalsze sukcesy w konkursach na szczeblu wojewódzkim i krajowym w konkursie „Szkoła Zawodowa Szkołą Kultury i Bezpieczeństwa Pracy”:
 • 1978 rok – I miejsce w województwie i II miejsce w kraju,
 • 1979 rok – I miejsce w województwie i nagrodę specjalną w konkursie krajowym,
 • 1980 rok – I miejsce w kraju
 • 15.10.1977r. nadano Szkole imię Stanisława Staszica i ufundowano sztandar Szkoły;
 • dalsza modernizacja istniejących i tworzenie nowych pracowni;
 • poszerzono bazę warsztatową o skrzydło południowe z przeznaczeniem na montaż i obsługę maszyn rolniczych oraz szlifierki;
 • wybudowano domek nauczycielski nr 3 ;
 • rozpoczęto budowę domku nauczycielskiego nr 4;
 • przeprowadzono wojewódzką inaugurację roku szkolnego 1980/81;
 • poszerzono kierunki kształcenia o 5-letnie Technikum Zawodowe o profilu mechanicznym i elektronicznym;
 • oddano do użytku wybudowane w czynie społecznym przyszkolne obiekty sportowe;
 • w 1986r. zorganizowano i przeprowadzono uroczystość jubileuszu 25-lecia Szkoły;
 • pozyskano na potrzeby szkoły autokar;
 • wprowadzono Szkołę do Klubu Przodujących Szkół;
 • wprowadzono Szkołę do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich;
 • zorganizowano w dniach 2-3 maja 1988 roku – II Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica na temat: „Problemy Uspołeczniania Szkoły Zawodowej”;