Dyrektor szkoły w latach 2000-2012

    Magister matematyki, staż pracy nauczycielskiej – 21 lat. Od 1987 roku pracownik Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Małkini, od 1989 roku jako wicedyrektor do spraw dydaktycznych.
Od roku 1999 – pełniący obowiązki dyrektora szkoły, od roku 2000 dyrektor ZSZ w Małkini.

Osiągnięcia szkoły podczas trwania kadencji dyrektora W. Bartosika:

 • 2000 – rozpoczęto kapitalny remont dachów na obiektach szkolnych;
 • rozpoczęto remont łazienek w szkole;
 • oddano do użytku salę technologii gastronomicznej na warsztatach szkolnych;
 • rozpoczęła się rekrutacja do Technikum Samochodowego i Technikum Gastronomicznego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej;
 • rozpoczęła się rekrutacja do zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych;
 • 2001 – zakończono kapitalny remont dachów obiektów szkolnych;
 • uroczyście obchodzono jubileusz 40-lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Małkini;
 • rozszerzono rekrutację o zaoczne Technikum Samochodowe i zaoczne Technikum Gastronomiczne dla dorosłych;
 • oddano do użytku i wyposażono pracownię gastronomiczną na warsztatach szkolnych;
 • po adaptacji pomieszczeń internatu i biblioteki szkolnej otwarto multimedialne centrum internetowe wyposażone w 4 komputery, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, kopiarka, drukarka) oraz stały dostęp do Internetu;
 • 2001 – otwarto nową pracownię internetową w szkole wyposażoną w 16 komputerów z oprogramowaniem Microsoft, serwer z dostępem stałym do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, UPS, telewizor, biurka komputerowe.
 • 2003 – podłączono do Internetu komputery w pokojach dyrektorów i sekretariacie.
 • Ocieplono budynek od frontu szkoły i wymieniono część okien.
 • 2005 – otwarto kolejną pracownię komputerową w budynku Internatu, 15 komputerów, notebook, projektor, serwer ze stałym łączem internetowym, skaner i drukarka laserowa.
 • Ocieplono pozostałą część szkoły i wymieniono resztę okien w szkole i w budynku po internacie.