Dyrektor szkoły w latach 1972-1973

  • powołano Liceum Zawodowe o kierunkach: mechanik obróbki skrawaniem i elektromechanik urządzeń przemysłowych;
  • powołano do życia Szkolny Klub Sportowy „RELAX”;
  • wytyczono i wybudowano drogi wewnętrzne o nawierzchni żużlowej.