Dyrektor szkoły w latach 1989 – 2000

W. Wileński funkcję dyrektora szkoły objął po 21 latach pracy nauczycielskiej oraz po 15 latach doświadczenia na stanowisku zastępcy dyrektora. Przeszedł na emeryturę w roku 2000. Podczas trwania kadencji dyrektora Wileńskiego szkoła w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijała. Jej rozwój przypadł jednak na okres historycznych przemian ustrojowych w jakich znalazł się nasz kraj. Inna wizja systemu oświaty, a przede wszystkim trudności wiążące się z licznymi zmianami i reformami dodatkowo zmobilizowały personel szkoły do „odnalezienia się” w nowej rzeczywistości i większego wysiłku na rzecz rozwoju placówki. Oto najważniejsze osiągnięcia i dokonania szkoły w latach 1989-1999:

 

 • 1989 – wybudowano i oddano do użytku dom nauczyciela nr 4;
 • 1990 – wyposażono wszystkie sale lekcyjne w telewizory kolorowe – szkołę wyposażono w kamerę video;
 • 1991 – uruchomiony został 3-letni cykl restrukturyzacji kierunków kształcenia polegający na wprowadzeniu nowych kierunków i specjalności: samochodowego, krawieckiego, kucharskiego, w konsekwencji czego rozpoczęto urządzanie i wyposażanie pracowni elektronicznej, samochodowej, krawieckiej, gastronomicznej;
  • rozpoczęto budowę Stacji Obsługi Samochodów;
  • oddano do użytku pracownię komputerową;
  • dokonano odwodnienia osiedla domków nauczycielskich;
 • 1992 – wybudowano i oddano do użytku Studio Telewizji Dydaktycznej połączone siecią kablową ze wszystkimi salami lekcyjnymi; Studio wyposażono w profesjonalny sprzęt, bogatą wideotekę dydaktyczną będącą uzupełnieniem programowym i metodycznym dla każdego przedmiotu;
  • poprzez adaptację pomieszczeń internatu urządzono nową bibliotekę szkolną z czytelnią;
  • urządzono i wyposażono salę gimnastyczną nr 2;
  • wybudowano sieć dróg wewnętrznych oraz chodników;
  • zainstalowano wewnętrzną automatyczną centralę telefoniczną na 18 numerów;
 • 1993 – w porozumieniu z Przedstawicielstwem DVV w Polsce (Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych) uruchomiono szkolenie kursowe dorosłych, dzięki czemu szkoła została wyposażona w 13 komputerów PC, drukarkę, kserokopiarkę, sześć przemysłowych maszyn do szycia oraz zestaw urządzeń do działalności gastronomicznej;
  • uruchomiono komputerową obsługę szkoły przy pomocy programu Vulcan;
   1994 – kontynuowano restrukturyzację kierunków kształcenia, trwała budowa Stacji Obsługi Pojazdów;
  • dokonano remontu kapitalnego domu nauczycielskiego nr 1;
 • 1995 – wykonano remont kapitalny autokaru szkolnego;
  • dokonano kapitalnego remontu sali gimnastycznej;
  • ze środków DVV dodatkowo wyposażono szkołę w sprzęt komputerowy (2 komputery wysokiej klasy, skaner, 2 drukarki, telefax, 15 kart sieciowych);
 • 1996 – uroczyście obchodzono jubileusz 35-lecia szkoły;
  • rozpoczęto kolejną restrukturyzację kierunków kształcenia i typów szkół;
 • 1997 – rozpoczęła się rekrutacja do Technikum Gastronomicznego;
 • 1998 – rozpoczęła się rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego;
  • uruchomiono stację kontroli pojazdów pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego;
  • rozpoczęto budowę bloku żywieniowego na warsztatach szkolnych;
 • 1999 – oddano do użytku blok żywieniowy na warsztatach szkolnych.