STATUT TECHNIKUM NR 1
STATUT TECHNIKUM NR 2
STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ