Ola Zawistowska – uczennica II klasy technikum transportu kolejowego – stypendystką Prezesa Rady Ministrów
W dniu 21 listopada w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej najlepsi uczniowie ze szkół z regionu odebrali z rąk Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia corocznie przyznawane są najlepszym uczniom z każdej szkoły. Wśród nagrodzonych była uczennica naszej „kolejówki” Aleksandra Zawistowska. Ola w zeszłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,55 oraz została promowana z wyróżnieniem do klasy drugiej. Gratulujemy!!!