Dyrektor szkoły w latach 1961-1972

ZBUDOWAŁ SZKOŁĘ

  • 1967 – budynek internatu na 220 miejsc z blokiem żywieniowym, gospodarczym i kotłownię;
  • 1969 – budynek główny szkoły dla 700 uczniów z 12 salami lekcyjnymi;
  • 1970 – pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem;
  • 1971 – budynek warsztatów szkolnych na 160 stanowisk pracy dla uczniów;
    – rozpoczęto budowę osiedla domków nauczycielskich;
    – ogrodzono teren szkoły;

W 1972r. za całokształt pracy w zawodzie nauczycielskim zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski