W tym roku nasza szkoła obchodziła Dzień Ziemi wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zaangażowała się w to głównie klasa IITK . 18.04. wzięliśmy udział w dwóch webinarach: “Ziemia jako ekosystem społeczno-przyrodniczy” oraz “Cała szkoła (i okolica) na rzecz środowiska”. Podczas przerwy między nimi odbyła się pogadanka o przyrodzie, która jest częścią osiedli, na których mieszkamy. Uczniowie zwrócili uwagę jak wiele gatunków roślin i zwierząt spotykają idąc do szkoły. 26.04. przystąpiliśmy do drugiej części obchodów Dnia Ziemi. Miała ona miejsce w lesie. Celem zadania „Splątani ze światem” było rozwijanie umiejętności obserwacji oraz dostrzeżenie powiązań między różnymi elementami środowiska naturalnego a człowiekiem i jego działalnością. Uczestnicy w terenie poruszali się z mapą i wypełniali karty pracy. Każda grupa wykonała wiele fotografii, które pokazywały elementy przyrody: drzewa, krzewy, rośliny zielne, grzyby, porosty, bezkręgowce oraz ślady działalności człowieka. Następnie, po powrocie do szkoły obejrzeli film „Splątania”. W oparciu o film i notatki sporządzone w trakcie „badawczego spaceru” stworzyli postery ukazujące jak rozumieją związek człowieka z przyrodą oraz wpływ naszego gatunku na bioróżnorodność. Taki sposób celebrowania Dnia Ziemi przyczyni się do budowania więzi młodych ludzi z przyrodą, a także przyłoży się do zrozumienia jak funkcjonuje środowisko przyrodnicze. Pozwoli też na uzmysłowienie sobie, że nasze działania mają ogromny wpływ na wszystkie organizmy na Ziemi. Oprócz realizacji założeń CEO w naszej szkole miały miejsce też inne wydarzenia związane z Dniem Ziemi. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych zachęcali uczniów do wykonania plakatów i prezentacji związanych ze świętem Ziemi. Poza tym wzięliśmy też udział w marszu ekologicznym, którego organizatorem było Przedszkole Samorządowe z naszej miejscowości.