We wrześniu bieżącego roku Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacji prawnej „W służbie prawu”. Program przede wszystkim polega na prewencji przestępstw wśród młodzieży. W głównej mierze ma on charakter profilaktyczny i ma na celu przedstawienie młodym ludziom najistotniejszych zasady prawa karnego, ukazanie realiów świata więziennego oczekującego na tych, którzy norm prawnych nie przestrzegają.
W ramach realizacji programu, w dniu 27 października naszą szkołę odwiedził funkcjonariusz Służby Więziennej por. Piotr Kos, który spotkał się z uczniami klas pierwszych i drugich. W czasie spotkania młodzież poznała definicję prawa karnego, dowiedziała się między innymi czym są środki zabezpieczające, a czym karne, nauczyła się odróżniać zbrodnie od występku oraz wskazać wartości chronione przez poszczególne zapisy w paragrafach kodeksu karnego. Podczas zajęć omówione zostały także możliwe konsekwencje grożące osobom nieletnim w przypadku popełnienia czynu zabronionego. Nie zabrakło również pytań o funkcjonowanie jednostki penitencjarnej oraz realia życia w zakładzie karnym. Spotkanie uświadomiło młodzieży jak ważną kwestią jest odpowiedzialność oraz jakie mogą być konsekwencje niewłaściwych zachowań.