FORMUŁA 2017

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

FORMUŁA 2019

Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego
Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego
Komunikat w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku są jawne
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu zawodowego
WIĘCEJ NA TEMAT EGZAMINÓW