W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno- edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” w dniu 25.11.2022 r. po raz trzeci w naszej szkole odbyły się spotkania młodzieży z podkom. Beatą Bodzon, która w bardzo ciekawy sposób przybliżyła uczniom temat hazardu. Podczas zajęć szczególna uwaga była zwrócona na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych wśród dzieci i młodzieży oraz problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania gier (uzależnienie, problemy finansowe, wyizolowanie społeczne). Celem działań edukacyjnych jest zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym w Internecie oraz podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard.

W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
• Co to są gry hazardowe i kto może w nich uczestniczyć;
• Czym jest nielegalny hazard;
• Jakie zagrożenia wiążą się z hazardem;
• Czym jest uzależnienie od hazardu i jak się przed nim chronić;
• Gdzie można uzyskać pomoc w zakresie uzależnienia od hazardu;
• Jakie są konsekwencje nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych.

Dziękujemy bardzo podkom. Beacie Bodzon za cenne informacje i wskazówki.