30 listopada odbył się szkolny konkurs wiedzy o patronie szkoły Stanisławie Staszicu.

W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klas: I TK, III TK oraz IV TKB. Największą wiedzą na temat życia i działalności Stanisława Staszica wykazały się uczennice klasy I TK: Klaudia Wileńska i Aleksandra Zawistowska uzyskując taką samą liczbę punktów.

Gratulujemy!