Uczniowie naszego technikum pojazdów samochodowych uzyskali uprawnienia operatorów wózków widłowych.
W dniach 20 i 21 czerwca odbywał się kurs operatora wózków widłowych adresowany dla uczniów technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Kurs został zorganizowany w ramach projektu „Młodzi profesjonaliści w powiecie ostrowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zakończył się egzaminem przeprowadzonym przez inspektorów UDT.
Wszystkim uczniom, którzy uzyskali nowe umiejętności i uprawnienia gratulujemy!