W dniu 22 stycznia delegacja Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Ostrowi Mazowieckiej w powiatowo-miejsko-gminnych obchodach 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Podczas uroczystości został odtworzony hymn państwowy, odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty przed obeliskiem pamięci ku czci powstańców z 1863 roku, gdzie znajdował się polowy szpital powstańczy.