Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w tym roku obchodziliśmy w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Święto nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich pracowników oświaty połączono z otwarciem kompleksu sportowego przy naszej szkole.
W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystki Arkadiusz Czartoryski, Członkowie Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Ostrowskim Zbigniewem Chrupkiem, Radni Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej na czele z Przewodniczącą Rady Dorotą Subdą, pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na czele z Sekretarz Powiatu Ewą Suchcicką, wykonawca inwestycji Andrzej Pecura – właściciel Zakładu Robót Budowlano-Drogowych „Drogbud”, inspektor nadzoru Paweł Sobieski, p.o. Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Monika Tymińska wraz z Dyrektorem Oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej w Małkini Górnej Martą Głębocką, dyrektorzy szkół placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, a także nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Małkini Górnej.
Dzień Edukacji Narodowej był wspaniałą okazją do wręczenia nagród przyznanych przez Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej dyrektorom i nauczycielom za ich osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. W podziękowaniu za pracę nagrodzeni otrzymali także kwiaty i listy gratulacyjne.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej oraz Hanna Chromińska

Film dokumentujący realizację inwestycji: