#projektkrokus Żydowskie Muzeum Galicja jest od wielu lat polskim koordynatorem Projektu Krokus, zainicjowanego przez Holocaust Education Trust Ireland. W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły po kierunkiem Dyrektora Pani Agnieszki Gaś posadzili cebulki żółtych krokusów. Kwiaty te zakwitają na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Pamiętamy!