Uwaga ósmoklasiści!!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski na najbliższy rok szkolny odbywa się w formie elektronicznej.

Wniosek o przyjęcie do szkoły można złożyć na stronie: https://powiatostrowskimazowieckie.edu.com.pl/kandydat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024, rekrutacja rozpoczęła się w dniu 15 maja 2023 roku.

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć do 19 czerwca do godz. 15.00.

Już dziś możecie zapoznać się z filmem, który przygotowaliśmy dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Ułatwi on Wam przejście przez proces rekrutacji w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Zachęcamy do zapoznania się z nim:

VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata

Przypominamy, że od dnia 23 czerwca od godz. 8.00 do 12 lipca do godz. 15.00 macie możliwość zmiany wcześniejszej decyzji dotyczącej  wyboru szkoły.

WAŻNE: Jeśli chcesz zmienić swój wybór szkoły albo oddziałów w wybranej już szkole  skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru i poproś o odblokowanie wniosku. Następnie ponownie uszereguj swoją listę wybranych szkół i oddziałów i złóż wniosek do szkoły pierwszego wyboru (tak jak to było w pierwszym etapie rekrutacji).

W tym samym czasie, czyli od 23 czerwca do 12 lipca, wprowadzacie  do systemu  oceny ze świadectwa i dostarczacie do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

PAMIĘTAJCIE: Sami wprowadzacie oceny ze świadectwa, natomiast wyniki z egzaminu ósmoklasisty wprowadza szkoła na podstawie dostarczonych dokumentów!