W dniu 30.03.2023 r. uczniowie klasy I technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych wzięli udział w spotkaniu z asp. Sylwestrem Andryszczykiem z Komisariatu Policji w Małkini. Dzielnicowy rozmawiał z młodzieżą na temat narkotyków, dopalaczy i alkoholu oraz wpływu tych substancji na ich życie i zdrowie. Rozmowa miała również na celu wskazanie chłopcom zachowań społecznie pożądanych, sposobów rozwiązywania problemów bez użycia przemocy i agresji, nie naruszając przy tym przepisów prawa. Wyjaśnione zostały także pojęcia demoralizacji i czynu karalnego. Poruszony został również temat zachowań przemocowych związanych z użyciem nowych technologii: internetu i telefonów komórkowych oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Dziękujemy bardzo za kolejne spotkanie i wiele cennych informacji, dzięki którym wzrasta wiedza i świadomość młodych ludzi